ვინექსპო 2014

6-8 ივნისს თბილისში საგამოფენო ცენტრ „ექპო-ჯორჯიაში“ ღვინის საერთაშორისო გამოფენა იმართება. გამოფენაზე წარმოდგენილია სხვადასხვა ქვეყანა, მათ შორის აშშ, გერმანია, რუსეთი, საფრანგეთი, ჩეხეთი, უკრაინა… მონაწილეობენ როგორც ღვინის კომპანიები, ასევე ის მეწარმეები, რომელთა პროდუქციაც მეღვინეობასთან არის დაკავშირებული. ღონისძიების მიზანია სფეროს წარმომადგენლებს შორის ურთიერთობის დამყარება და პროდუქციის რეალიზებისთვის ახალი კლიენტების მოძიება.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam imageHTML WAP version